502100_Colad_Respirator_with_A2P3_filters_1.jpg

Półmaska z filtrami A2P3, które maja wybudowany filtr wstepny

502100

Specyfikacja

Które mają wybudowany filtr wstępny: Półmaska chroniąca przed wdychaniem izocyjanianu z lakierów lub rozpuszczalników dla skutecznej ochrony dróg oddechowych. Idealnie pasuje na usta i nos. Kompletna z 2 filtrami A2P3, które mają wybudowany filtr wstępny. Filtry są zgodne z normą UNE-EN 14387 (filtry gazowe i łączone) i posiadają znak CE. Filtry można używać maksymalnie przez 40 godzin, a następnie należy je wymienić. 2 filtry A2P3 można wymienić na artykuł numer 5021. Zgodne z surowymi wymaganiami normy EN 140, posiada znak CE: 0082. Środki ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z europejską dyrektywą 89/686/EEC. ŚOI o złożonej konstrukcji chronią przed zagrożeniami, które powodują nieodwracalne szkody dla zdrowia.
EAN-Code 8714247038178
Kontakt

Formularz kontaktowy

Dzi?kujemy za skontaktowanie si? z nami! B?dziemy skontaktuje si? z Pa?stwem wkrótce.